top of page
  • Foto van schrijverdichter

Jonas Beckers

Jonas Beckers (1991) is dichter en muzikant. Hij studeerde Taal-en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Zijn poëzie verscheen in diverse tijdschriften waaronder Kluger hans en Poëziekrant. Sinds 2020 is hij betrokken bij Dichters van Wacht, een project van Verb(l)ind vzw. In zijn gedichten zoekt het individu telkens een plaats binnen het collectieve tegen de achtergrond van maatschappelijke tendensen. Daarbij spelen de tegenstellingen rede-instinct, natuur-cultuur en de menselijke gespletenheid een belangrijke rol.

In september 2020 wordt zijn poëzie tentoongesteld samen met het beeldend werk van kunstenaar Jan Duerinck tijdens de expositie PIGE ONH OLED in Cas-co. Zijn dichtbundel 'Tiktaalik' zal dan eveneens voorgesteld worden.


gedicht: gruis 29

Comments


bottom of page