top of page

Roer is een platform voor poëzie dat blijft bewegen, 

een trefpunt dat groeit, een stuur dat balans zoekt.

Roer nodigt uit tot navigeren, stampen en rollen

en dompelt je onder in woord en klank en beeld. 

Roer doet bekende en onbekende havens aan

en zet de sluizen open. Peilt naar nieuwe voedingsbodems,

neemt matrozen en verstekelingen van het woord mee aan boord. 

Roer vaart een onbestemde koers, zoekt de grootste gemene deler.

Brengt een netwerk in kaart waarop geen vinger kan gelegd worden.

Vaart eilanden aan elkaar. Roer is snel, wendbaar en up to date.

Schrobt het dek van tijd tot tijd voor een feestelijke gelegenheid. 

Roer boent de planken en zet de micro onder stroom. 

Laat talenten bovendrijven en biedt voortdurend kansen.

Roer is digitaal en maakt doorlopend het logboek openbaar. 

Roer is een vrijhaven voor poëzie op drift.

koers

missie

bottom of page